Natuurbeheer

Pidpa neemt deel aan het Europese Interregionaal project Prowater, samen met de provincie Antwerpen, de Universiteit Antwerpen, Natuurpunt, het Agentschap voor Natuur en Bos en enkele buitenlandse partners. O.a. het ecologisch herstel van een ven dat Pidpa in 2016 aankocht in Grobbendonk, de uitbreiding en het herstel van de heide in Grobbendonk, de realisatie van het Elzenbroekbos in Oostmalle en het ecologisch inrichten van de irrigatievijvers te Scheps, Balen-Nete zijn hier opgenomen.herstelproject Wamp

Het beheer van de voormalige slibbekkens in Essen wordt aan Natuurpunt toevertrouwd. In samenwerking met de provincie start Pidpa een ecologisch herstelproject op de Wamp in Oud-Turnhout op. Het project omvat o.a. het oplossen van 2 vismigratieknelpunten en de aanleg van een aantal oeverzones.

In 2017 bekomt Pidpa nieuwe vergunningen voor Mol, Balen-Nete en het winterdebiet van Oostmalle. De milieueffectenrapporten (MERs) voor Grobbendonk, Herentals, Rijkevorsel, Herselt en Vorst worden goedgekeurd en de omgevingsvergunningen zijn eind 2017 ingediend. Het dossier van Kapellen is ingediend met een ontwerpMER. De MER van Oud-Turnhout is nog lopende en voor de winningen van Brasschaat en Hoogstraten is in 2017 een MER opgestart.

Medio 2017 keurt men de herafbakening van de beschermingszones van Balen-Kanaal goed.

In 2017 wordt de vegetatie verder gemonitord in Balen-Nete, Balen-Kanaal, Brecht, Oostmalle en Wuustwezel.  

Om de grondwaterstand op te volgen zijn een aantal moeilijk bereikbare  peilputten uitgerust met automatische loggers die het peil elke 6 uur registreren. In een 1.000-tal peilputten worden ongeveer 8.500 peilmetingen uitgevoerd. Een 150-tal peilputten worden bemonsterd zodat naast de grondwaterstand ook de grondwaterkwaliteit opgevolgd wordt.