Infrastructuur

Pidpa gebruikt steeds minder chloor om het water te ontsmetten en kiest voor het inzetten van gecertificeerde lage druk UV-installaties als enige desinfectiestap. Eind 2017 werken 5 van de 11 WPC's chloorvrij (Mol, Oud-Turnhout, Merksplas, Balen en Grobbendonk). In de loop van 2018 wordt dit verder geïmplementeerd in de WPC's van Kapellen, Brasschaat, Hoogstraten en Herentals.

In 2017 gebeurt een grondige renovatie van de watertorens van Wommelgem, Nijlen, Kasterlee, Schilde en Kalmthout.  Pidpa maakt van deze werken gebruik om via steigerdoeken aan de stellingen voorbijgangers te sensibiliseren rond kraantjeswater.

Pidpa heeft een leidingnet van meer dan 12.800 kilometer, dat elke dag wordt onderhouden, uitgebreid en waar nodig hersteld. In 2017 werd meer dan 157 kilometer (157.969 meter!) vernieuwd en verplaatst. Het leidingnet groeide aan met 54.063 meter.

In 2017 zijn 642 km leidingen gespoeld in het kader van systematische spoelprogramma's. Dankzij deze inspanningen verminderde over een periode van 5 jaar het aantal meldingen over een afwijkende drinkwaterkwaliteit met bijna 30%. In 2013 kregen we nog 1.043 meldingen. In 2017 was dit gedaald tot 762.

Wanneer Pidpa werken uitvoert aan haar leidingnet, worden na afloop van deze werken stalen genomen om na te gaan of de waterkwaliteit nog steeds optimaal is. In 2017 werden voor 1.561 werken in het distributienet stalen gevraagd. Hiervan kon 83% van de betrokken leidingen na de eerste staalname opnieuw in dienst genomen worden. In 267 gevallen waren nog correctieve acties nodig. In totaal zijn in 2017 3.560 waterstalen onderzocht ter controle van de hygi├źnische kwaliteit bij werkzaamheden.

De waterleiding Oude Moervaart –De Groote Meer wordt effectief in gebruik genomen.  Hiermee transporteert men water van de Oude Moervaart in Essen naar de Groote Meer in Nederland om daar het waterpeil in dit natuurgebied op peil te houden.

In Herselt bouwt Pidpa een nieuw opjaagstation. De inrichting en afwerking gebeuren in 2018.

Aan het kantoor Antwerpen wordt een oude loods afgebroken. Hij maakt plaats voor een grote parking met afsluitbare fietsenparking en enkele laadpunten voor elektrische wagens.  Een scheidingsmuur doet dienst als canvas om het verhaal van Pidpa in beweging te vertellen.