Medewerkers

In 2017 ligt op het vlak van personeel en HR een sterke focus op

  • verdere, efficiëntie-verhogende automatisering: interne efficiëntieverhoging door enerzijds linking met het tijdsregistratiesysteem waardoor onze medewerkers ten velde via de tablets sneller en eenduidig op de hoogte zijn van geleverde prestaties en recuperatiemogelijkheden en anderzijds via connectie met onze ERP voor dagelijks registratie van uitgevoerde taken (uren en materiaal).
  • loopbaanbegeleiding en vorming, waarbij in 2017 onder andere een focus wordt gelegd op het (h)erkennen van burn-out.
  • acties rond mobiliteit (Slim naar Antwerpen) met mogelijkheid tot testen van elektrische fietsen, verhoging fietsvergoeding, telethuiswerk, verruiming glijtijden, …).
  • invoering - naast structureel telethuiswerk – van occasioneel telethuiswerk voor functies waarbij dit mogelijk werd geacht.

Op 31 december 2017 telt Pidpa 701 medewerkers. Hiervan werkt 28% deeltijds.

Soort contract 2013 2014 2015 2016 2017
Statutair 519 531 546 563 593
Contract onbepaalde duur 149 132 105 93 94
Contract bepaalde duur 23 23 26 21 24
Totaal 691 686 677 677 701
  Mannen Vrouwen
2013 499 192
2014 500 186
2015 496 181
2016 496 181
2017 512 189

Pidpa draagt zorg voor de gezondheid van haar medewerkers. Ook in 2017 vertaalt zich dat in een groot aantal acties die een gezonde levensstijl moeten promoten. Voorbeelden hiervan zijn het inrichten van yoga-lessen, een rookstopprogramma, deelname aan Tournée Minérale en acties die beweging bevorderen (bijvoorbeeld het nemen van de trap i.p.v. de lift).

De frequentiegraad 2017 (index aantal arbeidsongevallen met minstens één dag arbeidsongeschiktheid) is merkelijk hoger dan die van 2016.

De letsels blijven relatief beperkt waardoor de ernstgraad (index aantal dagen werkongeschiktheid door arbeidsongevallen) op het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar blijft. Drie ongevallen hebben een lange werkongeschiktheid (meer dan 2 maanden) tot gevolg.

Er gebeuren 9 ongevallen op weg van en naar het werk. Met uitzondering van één ongeval (breuk), zijn de letsels beperkt.

Pidpa werkt voortdurend aan verbeterpunten op het vlak van welzijn en aan het sensibiliseren van medewerkers tot veilig werken, onder meer via:

  • diverse opleidingen en bijscholingen zoals : manueel tillen van lasten, opleiding elektriciteit BA4 / BA5, blusoefeningen voor interventieploegen en  labo, EHBO, bedienaars risicovolle machines (graafmachine, heftruck, autolaadkraan), burn-out herkennen
  • uitvoeren van beveiligingsmaatregelen voor bijzondere werkzaamheden zoals valbeveiliging op trappen en bordessen in watertorens, beveiliging bij werkzaamheden op platte daken, verbeteringen vrachtwagens
  • de opstart van een projectgroep "gezondheidspromotie"
  • het opzetten van een systeem om risico's en bijna-ongevallen te melden.