Organisatie

Pidpa is een zuivere intercommunale die in 2003 is omgevormd tot opdrachthoudende vereniging met 2 opdrachten: watervoorziening en beheersing van afval- en hemelwater.

De aandeelhouders van Pidpa zijn de provincie Antwerpen, 65 gemeenten en water-link. Een aantal van de gemeenten vertegenwoordigen niet enkel de drinkwateractiviteiten, maar ook de rioleringsactiviteiten.

De dagelijkse leiding is in handen van het managementteam. Het werkt de beleidsdoelstellingen uit en vertegenwoordigt het bedrijf in binnen- en buitenland.

Tweemaal per jaar vindt de algemene vergadering plaats. Halfjaarlijks keurt zij de resultaten van het voorbije jaar goed. Op het einde van het jaar wordt de begroting van het volgende jaar aan hen voorgelegd. Deze vergadering is samengesteld uit afgevaardigden van de gemeentelijke deelnemers, de provincie en water-link.

Het Directiecomité, bestaande uit 13 leden, staat in voor het dagelijkse bestuur.

Pidpa heeft een 80-koppige Raad van Bestuur; 1 per bedeelde gemeente, 11 voor provincie en 1 van water-link. Bijkomend zijn er 3 leden met raadgevende stem.