Afvalwater

In 2017 breidt het werkingsgebied van Pidpa verder uit met de gemeente Puurs (HidrIba). Pidpa is sinds 1 januari 2018 – op het vlak van rioleringsoplossingen – actief in 23 HidroRio-, 6 HidroSan-, 3 HidroGem- en 3 HidrIba-gemeenten (zonder rekening te houden met overgang van de gemeente Schilde van HidrIba naar HidroSan op 1 januari 2018).

De Vlaamse overheid legt, via de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, doelen op voor het plaatsen van IBA's (individuele behandeling afvalwater). In 2017 worden 78 IBA's geplaatst. Reeds in de maand mei - ruim voor de limietdatum van 31 december - voldoet Pidpa aan de minimale doelstelling voor IBA's met prioriteit 1. Ook het aantal te plaatsen IBA's met prioriteit 2 (tegen 31 december 2021) zit ruim op schema.

Pidpa staat voor een vlotte en correcte communicatie. Zo zijn de gebiedsingenieurs van Pidpa-riolering in 2017 aanwezig op 45 informatieavonden over o.m. IBA's, investeringsprojecten en het afkoppelen van hemelwater op privédomein.

In 2017 worden 2 proefprojecten rond hemelwaterplannen volledig afgerond. Pidpa zal voor al haar rioleringsgemeenten instaan voor de uitwerking van hemelwaterplannen.

Pidpa beheert op 31 december 2017:

in eigen beheer 2012 2013 2014 2015 2016 2017
rioleringsnet in kilometer 2.352 2.574 3.087 3.233 3.279 3.327
grachtenstelsel in kilometer 1.373 1.526 1.713 1.801 1.809 1.826
KWZI's 8 8 11 26 41 53
IBA's 399 550 722 811 877 955
pompstations 199 281 334 354 393 473