Labo

In 2017 zijn door het eigen Pidpa-laboratorium 16.247 stalen genomen. Dit betekent een stijging van 5% t.o.v. 2016. Deze toename is vooral te wijten aan onderzoeksprojecten binnen de productie- en distributiediensten met extra bacteriologische en metaalanalyses tot gevolg.

1.331 eenvoudige bewakingscontroles (controle van 14 parameters en reeks van 11 metalen i.k.v.h. loodactieplan) en 106 volledige drinkwateraudits (analyse van 55 drinkwaterparameters) worden uitgevoerd bij onze klanten.

 

  Controles Analyses
Particulieren 709 62
Ziekenhuizen, scholen, rusthuizen en kinderdagverblijven 440 29
Andere publieke gebouwen en bedrijven 182 15

In het kader van Hidrocontrol neemt Pidpa 688 stalen met een brede waaier aan parameters en voert 2.143 legionella-analyses uit. 207 stalen voor IBA-controle worden genomen door de afdeling 'riolering'.

  Algemene analyses Legionella-analyses
2006 238.044 753
2007 254.427 663
2008 259.100 1.144
2009 252.089 1.217
2010 270.188 1.450
2011 287.135 1.879
2012 305.069 2.028
2013 282.625 2.257
2014 292.181 2.342
2015 293.108 2.353
2016 312.935 2.468
2017 287.948 2.143

Tot slot zijn in opdracht van het FANC 43 controles uitgevoerd in 2017 op de aanwezigheid van radioactieve stoffen: alle onderzochte Pidpa-water voldoen aan de radioactiviteitsnormen.