Duurzaamheid

Inzake energiebeheer zet Pidpa zowel in op rationeel energiegebruik als op de aanwending van duurzame energiebronnen. Het totale primaire energieverbruik (productie, distributie en administratieve en logistieke ondersteuning) stijgt in 2017 met 2,33%. Deze stijging is grotendeels te wijten aan een toename van de productie van drinkwater in 2017.

De zonnepanelen op onze waterproductiecentra (WPC) en het exploitatiecentrum te Grobbendonk wekken in 2017 3% van onze eigen energiebehoefte op.

Zonnepanelen op waterproductiecentrum Grobbendonk

Over de laatste 3 jaar wordt gemiddeld 97,6% van het opgepompte grondwater gezuiverd tot drinkbaar water en wordt gemiddeld slechts 0,64% van het opgepompte water geloosd. Ruim 99% van het opgepompte water zet Pidpa rechtstreeks of onrechtstreeks (na herinfiltratie) om in drinkbaar water.

In 2017 zet Pidpa 84% van de reststoffen van het productieproces in voor nuttige toepassingen. De overige 16% worden gestort.

Pidpa neemt in 2015 de beslissing om de bedrijfsvoering bij productie en distributie van drinkwater, bij het laboratorium en het educatieve waterdoecentrum Hidrodoe in overeenstemming te brengen met de ISO 14001-norm. In het kader van een ISO 14001-certificatie worden eind 2015 en begin 2016 de eerste externe audits met succes uitgevoerd door een externe auditor. In januari 2016 bekomt Pidpa als eerste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen een ISO 14001-certificaat.

In 2017 worden met succes de externe opvolgingsaudits uitgevoerd. Pidpa voldoet aan de eisen van de ISO 14001-norm. In 2017 starten de voorbereidingen om over te stappen naar de nieuwe ISO 14001:2015-norm. In 2018 zal men in februari een transitieaudit uitvoeren waarna we in september een eerste certificeringsaudit conform de nieuwe norm zullen doorlopen.

In 2017 schrijft Pidpa zich in voor het bekomen van het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen. Binnen de tijdspanne van één jaar (2017) moet Pidpa minstens 10 acties - gelinkt aan de 17 duurzaamheids-doelstellingen van de VN opnemen. Begin 2018 zal Pidpa de verwezenlijkingen aantonen aan een team onafhankelijke deskundigen. Bij een positieve evaluatie ontvangt Pidpa het Charter Duurzaam Ondernemen. Het charter wordt telkens afgeleverd voor 1 jaar.