Klantenbeheer

In 2017 groeit het aantal aftakkingen van 464.918 einde 2016 naar 468.378  einde 2017, wat een stijging betekent van 3.460 eenheden of 0,74%.

Het aantal klantencontracten (klanten met drinkwateraansluiting, exclusief eigen waterwinners) klimt van 535.281 einde 2016 naar 541.499 einde 2017, wat een aangroei betekent van 6.218 klanten of 1,16%.