Afbetalingsmogelijkheden

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Klanten zonder ondernemingsnummer 476.012 483.601 489.471 495.017 501.405 505.095
- vrijstellingsgerechtigde     23.955 23.821 25.361 26.180
- beschermde       1.930 1.879 1.898
Klanten met ondernemingsnummer 33.512 38.673 39.995 41.089 43.017 43.137

Deze totalen zijn inclusief eigen waterwinners.

Het aantal vrijstellingsgerechtigde klanten groeit verder aan. Dit zijn o.a. klanten met een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, een leefloon of een inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap. Zij genieten van een sociale korting van 80% op de integrale waterfactuur en de voordelen van een beschermde klant.

Beschermde klanten zijn vooral gezinnen met een kind met een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66%. Zij genieten van een aantal voordelen zoals een afbetalingsplan op maat, een maandelijkse betaling waterverbruik, kosteloze aanmaningen en ingebrekestelling en een gratis waterscan. Bij deze waterscan komt een medewerker van Pidpa bij de klant thuis om samen te bekijken hoe men duurzaam kan omgaan met water.

In 2017 gebeuren 16 waterscans.

Het aantal uitstellen van betaling daalt lichtjes: van 24.990 naar 23.944. Het aantal afbetalingsplannen stijgt verder (in 2016 14.905; in 2017 15.915).