Integrale waterprijs

De klant betaalt via de integrale waterfactuur voor zowel de productie en levering van drinkwater als voor de afvoer en de zuivering ervan. Een integrale waterfactuur bevat dus een drinkwatercomponent, een component 'afvoer' en een component 'zuivering'.

Vanaf 1 januari 2016 wijzigde de berekening van de integrale waterfactuur voor elke abonnee. Er werd door de Vlaamse Regering gekozen voor de invoering van een nieuwe tariefstructuur, uniform voor gans Vlaanderen en uniform voor alle componenten van de integrale waterfactuur.

Vanaf 1 januari 2017 worden voor de drinkwatercomponent de ge├»ndexeerde tarieven van het goedgekeurd tariefplan 2017 – 2022 toegepast.

De tarieven van de drinkwatercomponent zijn uniform over het verzorgingsgebied van Pidpa. Het tarief van de gemeentelijke saneringscomponent (afvoer) verschilt van gemeente tot gemeente. Het tarief van de zuiveringscomponent (bovengemeentelijke saneringscomponent) is hetzelfde voor gans Vlaanderen.

Ook op de afvoercomponent wordt sinds 2016 een basis- en een comforttarief aan de huishoudelijke klant aangerekend. Het basistarief wordt individueel door elk gemeentebestuur bepaald. Het comforttarief bedraagt het dubbele van het basistarief.

Het tarief van de gemeentelijke saneringsbijdrage is echter beperkt tot maximaal 1,4 x het tarief van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage (BGS). Het basistarief varieert zo in 2017 van € 0,2 per m³ tot € 1,3264 per m³ afhankelijk van de gemeente.

Voor de afvoercomponent wordt door de individuele gemeentebesturen een vlak tarief bepaald voor de niet-huishoudelijke klanten. Dit tarief varieert van € 0,4 per m³ tot € 1,5028 per m³ afhankelijk van de  gemeente. Het gemiddelde tarief voor 2017 komt uit op € 1,3389 per m³. Sinds de nieuwe tariefstructuur kunnen gemeentebesturen ook beslissen om een nog voordeliger, door de gemeente zelf te bepalen tarief toe te passen voor grote klanten, dit op het verbruiksgedeelte boven de 6.000 m³ op jaarbasis. 3 gemeenten hebben deze extra tegemoetkoming toegepast in 2017 (Geel, Beerse en Vosselaar).

De tarieven in je gemeente vind je terug op www.pidpa.be/gemeente.