Klachtenbeheer

In 2017 registreert Pidpa 1.639 klachten, waarvan 269 ontvankelijk en gegrond. 200 klachten zijn niet-ontvankelijk.

1.405 ontvankelijke klachten hebben betrekking op drinkwater: hiervan zijn 238 klachten gegrond; 1.167 klachten zijn ongegrond. Er worden 200 niet-ontvankelijke drinkwaterklachten geregistreerd. De meest voorkomende onderwerpen zijn facturatie, betalingen en overnames.

34 ontvankelijke klachten zijn afkomstig van inwoners uit de 34 gemeenten waar Pidpa actief is als rioolbeheerder: 31 klachten zijn gegrond; 3 klachten ongegrond. Er zijn geen niet-ontvankelijke klachten.

De ontvangen klachten worden volgens het Algemeen Waterverkoopreglement gestructureerd aangepakt, opgevolgd en gerapporteerd. Op een klacht volgt steeds een gepaste actie of maatregel vanwege Pidpa.